Η Διαχείριση Εσόδων είναι η πρακτική της πρόβλεψης της συμπεριφοράς των πελατών και στη συνέχεια της βελτιστοποίησης της τιμολόγησης, της διαθεσιμότητας και της διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα.
Επιπρόσθετα, είναι ευρύτερη ως προς τη συνολική εστίαση. Ενώ χρησιμοποιεί τη διαφοροποίηση τιμών για να μεγιστοποιήσει τα έσοδα από τα δωμάτια των ξενοδοχείων, λαμβάνει επίσης υπόψη τα έσοδα που δημιουργούνται από άλλες πτυχές της ξενοδοχειακής επιχείρησης, όπως το εστιατόριο, το μπαρ, οι υπηρεσίες δωματίου και το σπα.
Πέρα από αυτό, οι στρατηγικές διαχείρισης εσόδων είναι πολύ πιο πιθανό να λάβουν υπόψη και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με ορισμένα κανάλια διανομής. Ως αποτέλεσμα, βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο προσδιορισμός των μοτίβων και οι προβλέψεις της ζήτησης.

Βασικά πλεονεκτήματα της Διαχείρισης Εσόδων:

Αποδοτικότητα

Το λογισμικό διαχείρισης εσόδων σάς επιτρέπει να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις. Δεδομένου ότι η διαχείριση είναι μια επίπονη λειτουργία, απαιτείται συνεχής προσπάθεια τις περισσότερες φορές. Με τη διαχείριση εσόδων μπορείτε να απαλλαγείτε από μια τέτοια εργασία. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να εστιάσετε σε άλλες σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της εταιρείας σας.

 

Ακρίβεια δεδομένων

Η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης εσόδων σημαίνει ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματικές μετρήσεις σας έρχονται απευθείας. Αυτό εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Μην αφήνετε τις αποφάσεις για τα έσοδα σας σε εικασίες. Αντ ‘αυτού, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα δεδομένα που χρειάζεστε για να λάβετε σωστές αποφάσεις και να μειώσετε τον παράγοντα του κινδύνου

Πρόβλεψη ζήτησης

Η πρόβλεψη ζήτησης είναι μια εκτίμηση της ζήτησης των πελατών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Επιπλέον, η πρόβλεψη ζήτησης είναι πολύ χρήσιμη για τη διαχείριση, ειδικά όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τους στόχους. Φυσικά, οι προβλέψεις παράγουν επίσης ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τις ομάδες μάρκετινγκ και μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία και την στόχευση κατάλληλων καμπανιών.

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Η διαχείριση εσόδων επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν ανταγωνιστικές στρατηγικές τιμολόγησης. Έτσι, μπορείτε να προσελκύσετε πελάτες και να δώσετε πλεονέκτημα στην εταιρεία σας έναντι των ανταγωνιστών. Στην πραγματικότητα, η διαχείριση εσόδων είναι τόσο διαδεδομένη σε ορισμένους κλάδους που οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν στρατηγικές διαχείρισης εσόδων δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην αγορά.

Στην NionWeb παρέχουμε το αποκλειστικό λογισμικό Διαχείρισης Εσόδων -Earningssy- ως μέρος των καινοτόμων και λειτουργικών επιχειρηματικών λύσεων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας.

διαχείριση εσόδων