Η ανάπτυξη ιστού αναφέρεται στην διαδικασία κατασκευής και συντήρησης ενός ιστότοπου για το διαδίκτυο ή για ενδοδίκτυο. Συνήθος είναι προσβάσιμο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού και φιλοξενείται σε έναν διακομιστή. Οι κύριες μέθοδοι για την ανάπτυξη ενός ιστότοπου περιλαμβάνουν κωδικοποίηση και σήμανση ιστού. Ωστόσο υπάρχουν πολλά καθήκοντα ανάπτυξης που επίσης αφορούν την ανάπτυξη ιστού, όπως δέσμες ενεργειών, διαμόρφωση ασφαλείας και ανάπτυξη περιεχομένου. Καθώς στη σύγχρονη εποχή η ψηφιοποίηση εξελίσσεται με εκπληκτικό ρυθμό, έτσι και το περιβάλλον της αγοράς αλλάζει συνεχώς. Πλέον, μια μεγάλη ανάγκη που προκύπτει για τις επιχειρήσεις είναι να έχουν μια αποτελεσματική διαδικτυακή παρουσία.

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, που συχνά ονομάζεται CMS, είναι λογισμικό που βοηθά τους χρήστες να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να τροποποιούν περιεχόμενο σε έναν ιστότοπο χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Με άλλα λόγια είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να χτίσετε έναν ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να γράψετε όλο τον κώδικα από το μηδέν (ή ακόμα και μην γνωρίζετε πως να κωδικοποιήτε). Η χρήση ενός τέτοιου λογισμικού για την ενίσχυση του ιστοτόπου σας θα μπορούσε να είναι μια από τις καλύτερες επενδύσεις που θα μπορούσατε να κάνετε για την επιχείρησή σας, με κάποια σημαντικά οφέλη όπως:
-Όχι ανάγκη τεχνικής γνώσεις
-Εύκολο στην χρήση
-Δυνατότητα συμμετοχής πολλών χρηστών
-Βελτιωμένη συντήρηση ιστοτόπου
-Εύκολη διαχείριση περιεχομένου
-Απόλυτος έλεγχος